Show Menu

ściąga Cheat Sheet by

Michał Jankowski & Artur Konieczny
vi     vim

Tryby

[ESC]
Przech­­­o­d­zenie do trybu normal
:
Przejście do trybu comma­­­nd­-­­line
a
Przejście do trybu insert wraz z przesu­­­n­i­ęciem w prawo
A
Przejście do trybu insert wraz z przesu­­­n­i­ęciem na koniec linii
I
Przejście do trybu insert wraz z przesu­­­n­i­ęciem do pierwszego znaku drukow­­­a­lnego w linii
R
Przejście do trybu replace
v
Przejście do trybu visual
V
Przejście do trybu visual z zaznac­­­z­aniem pełnych lini

Wchodzenie do Vim'a

VIM
Otwiera VIM'a

Otwieranie plików

vim nazwa.t­xt
Otwiera VIM'a wraz ze skojar­zonym plikiem
vim plik1 plik2
Otwieranie z powłoki systemowej dwóch plików: plik1, plik2.
vim *.c
Otwieranie z powłoki systemowej wszystkich plików z rozsze­rzeniem .c.

Wychod­zenie z Vim'a

:q!
wyjście bez zapisu
:wq
wyjście i zapis
ESC
powrót do trybu Normal

Zapis

w
zapisanie pliku
w <NA­ZWA­_PL­IKU­>
zapisanie pliku pod nazwą <NA­ZWA­_PL­IKU>
wq
zapisanie pliku i wyjście z edycji

Pomoc

klawisz F1
wyświetli pomoc
:help
wyświetli pomoc
:q
zamknięcie okna pomocy
:help [argument polece­nia]
znajduje pomoc dla podanego argumentu

kopiowanie i wklejanie

y
kopiuje zaznaczony tekst
yw
kopiuje jeden wyraz (włącznie ze spacją, jeżeli po nim występuje)
ye
kopiuje wyraz (bez spacji po nim)
y$
kopiuje tekst do końca linii
y0
kopiuje tekst do początku linii
p
wstawia skopiowany tekst

Poruszanie

Ctrl+G
sprawdza położenie w pliku i pokazuje jego status
G
przejście na koniec pliku
gg
przejście na początek pliku
[numer linii]G
przejście do linii numer [numer linii]
Ctrl+O
przenosi kursor do starszych pozycji
Ctrl+l
przenosi kursor do nowszych pozycji

szukanie }])

x
znajduje parujący ), ], } w linii umożliwia poruszanie się po nawiasach
 

Poruszanie się kursorem

K
w górę
J
w dół
L
W prawo
H
W lewo
Można też strzałkami

Przesu­wanie się w linii

w
Przesuwa kursor na początek następnego wyrazu
e
Przesuwa kursor na koniec następnego wyrazu
b
Przesuwa kursor na początek poprze­­d­­niego wyrazu
ge
Przesuwa kursor na koniec poprze­­­d­niego wyrazu
0
przeniesie kursor na początek lini

Przesu­wanie się w i między plikami

Ctrl U
Przesuwa ekran o połowę tekstu do góry
Ctrl D
Przesuwa ekran o połowę tekstu w dół.
:next
Przechodzi do następnego pliku, pod warunkiem, że plik aktualny nie był zmodyf­­­i­k­o­­wany, jeśli był, VIM pokaże ostrze­­­ż­enie.
:pre­vious
Przechodzi do poprze­dniego pliku, pod warunkiem, że plik aktualny nie był zmodyf­­­i­k­o­­wany, jeśli był, VIM pokaże ostrze­­­ż­enie.

wprowa­dzanie tekstu

i
Wstawianie tekstu przed kursorem
a
Wstawianie tekstu za kursorem
A
dodaje tekst na końcu linii
o
Wstawianie tekstu do nowej (nastę­­­pnej) linii.
O
Wstawianie tekstu do nowej (poprz­­­e­d­niej) linii.

usuwanie

x
usuwa znak przed kursorem
de
usuwa tekst do końca bieżącego wyrazu
d$
usuwa tekst do końca linii
dd
usuwa cały wiersz
dw
usuwa wyraz (kursor musi być na początku wyrazu)
za usuwanie odpowida "­ope­rat­or" d
przezco można "­two­rzy­ć" komende pod wzór :
[oper­­ato­­r]­[­l­ic­­zba­­][­r­uch] lub [licz­­ba]­­[o­p­e­ra­­tor­­[ruch]
np. d5w lub 5dw

cofanie

0
przejscie do początku linii
u
cofnij poprzednie polecenie
U
cofnij wszystkie zmiany w linii
CTRL+r
cofnij cofnięcie
za operatorem można dodać liczbę
np. u2 cofnij poprzednie 2 poleceniea

wyszuk­iwanie

/­[s­z­ukana fraza]
rozpoczyna wyszuk­­iwanie w przód pliku
?­[s­z­ukana fraza]
rozpoczyna wyszuk­­iwanie w tył pliku
n
następny wynik wyszuk­­iwania
N
poprzedni wynik wyszuk­­iwania
 

Polecenie substitute (zmiana) VIM

:s/­­w­y­ra­­z­/­­n­­owy­­_w­yraz- zmienia pierwsze wystąp­­ienie wyraz na nowy wyraz w linii

:s/­­w­y­ra­­z­/­­n­­owy­­_w­y­r­az­­/g- zmienia wszystkie wystąp­­ienia wyraz na nowy_­­wyraz w linii

:#,#­­s/­­w­­yra­­z­­/­n­­ow­y­_­wy­­raz­­/g- zmienia wszystkie wystąp­­ienia wyraz pomiędzy liniami (# i # to numery linii) na nowy_­­wyraz

:%s/­­­w­yr­­az­­/­­­now­­y_­w­y­ra­­z­/g- zmienia wszystkie wystąp­­ienia wyraz na nowy_­­wyraz w całym pliku

:%s/­­­w­yr­­az­­/­­­now­­y_­w­y­ra­­z­/­gc- zmienia wszystkie wystąp­­ienia wyraz na nowy_­­wyraz w całym pliku, pytając za każdym razem o potwie­­rd­zenie

Polecenia zewnetrzne i tryb wizualny VIM

:!­[­po­­lec­­en­ie]- wykonuje polecenie zewnętrzne

:!ls- pokaże listę plików w katalogu nie wychodząc z VIM'a

:w nazwa­­_pl­iku- zapamięta cały plik pod nazwą nazwa­­_pliku w obecnym katalogu

:!rm nazwa­­_pl­iku- usuwa plik [nazwa­­_p­liku]

v- przenosi w tryb wizualny (umożliwia zaznac­­zanie tekstu)

v ruch :w nazwa­­_pl­iku- zapisuje wizualne wybrane linie do nazwa­­_pliku

:r nazwa­­_pl­iku- wczytuje zawartość pliku do VIM'a

:r ![po­l­ec­­eni­e]- wczytuje wyjście zewnęt­­rznego polecenia do pliku

:r !ls- wczyta wynik polecenia ls do pliku

Kopiowanie i wklejanie tekstu VIM

y
kopiuje zaznaczony tekst
yw
kopiuje jeden wyraz (włącznie ze spacją, jeżeli po nim występuje)
ye
kopiuje wyraz (bez spacji po nim)
y$
kopiuje tekst do końca linii
y0
kopiuje tekst do początku linii
p
wstawia skopiowany tekst

Wstawi­­anie, zmiana tekstu VIM

p
wstawia ostatnio usunięty tekst
r­[z­nak]
zastąpi znak pod kursorem na [znak]
rx
zastąpi znak pod kursorem na x
c[­r­uch]
operator change do miejsca określ­­onego przez ruch
ce
zmienia tekst do końca wyrazu
cw
zmienia tekst do początku wyrazu
c$
zmienia tekst do końca linii
c[li­cz­­ba]­­[ruch] lub [liczb­­a]­c­[­ruch]
np. c2w lub 2cw
c2w lub 2cw
zmienia tekst do końca drugiego wyrazu

Download the ściąga Cheat Sheet

2 Pages
//media.cheatography.com/storage/thumb/a2d2_ci-ga.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

Like this cheat sheet? Check out our sponsors!

Readable.io is a collection of tools to make your writing better. More readable content means higher conversion rates and better reader engagement. Measure website and document readability, measure keyword density and more!

Click Here To Get Started!

 

Comments

a2d2 a2d2, 16:57 10 Jan 17

Wspaniała robota !
Bardzo przydatne :D

janusz45 janusz45, 17:07 10 Jan 17

świetna ściąga

hakerbonzo hakerbonzo, 17:09 10 Jan 17

Polecam <3

Haker Bonzo

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     VI Editor Cheat Sheet
     Vim Cheat Sheet
     Intermediate Vim Cheat Sheet