Show Menu

ściąga Cheat Sheet by

Michał Jankowski & Artur Konieczny
vi     vim

Tryby

[ESC]
Przech­­­o­d­zenie do trybu normal
:
Przejście do trybu comma­­­nd­-­­line
a
Przejście do trybu insert wraz z przesu­­­n­i­ęciem w prawo
A
Przejście do trybu insert wraz z przesu­­­n­i­ęciem na koniec linii
I
Przejście do trybu insert wraz z przesu­­­n­i­ęciem do pierwszego znaku drukow­­­a­lnego w linii
R
Przejście do trybu replace
v
Przejście do trybu visual
V
Przejście do trybu visual z zaznac­­­z­aniem pełnych lini

Wchodzenie do Vim'a

VIM
Otwiera VIM'a

Otwieranie plików

vim nazwa.t­xt
Otwiera VIM'a wraz ze skojar­zonym plikiem
vim plik1 plik2
Otwieranie z powłoki systemowej dwóch plików: plik1, plik2.
vim *.c
Otwieranie z powłoki systemowej wszystkich plików z rozsze­rzeniem .c.

Wychod­zenie z Vim'a

:q!
wyjście bez zapisu
:wq
wyjście i zapis
ESC
powrót do trybu Normal

Zapis

w
zapisanie pliku
w <NA­ZWA­_PL­IKU­>
zapisanie pliku pod nazwą <NA­ZWA­_PL­IKU>
wq
zapisanie pliku i wyjście z edycji

Pomoc

klawisz F1
wyświetli pomoc
:help
wyświetli pomoc
:q
zamknięcie okna pomocy
:help [argument polece­nia]
znajduje pomoc dla podanego argumentu

kopiowanie i wklejanie

y
kopiuje zaznaczony tekst
yw
kopiuje jeden wyraz (włącznie ze spacją, jeżeli po nim występuje)
ye
kopiuje wyraz (bez spacji po nim)
y$
kopiuje tekst do końca linii
y0
kopiuje tekst do początku linii
p
wstawia skopiowany tekst

Poruszanie

Ctrl+G
sprawdza położenie w pliku i pokazuje jego status
G
przejście na koniec pliku
gg
przejście na początek pliku
[numer linii]G
przejście do linii numer [numer linii]
Ctrl+O
przenosi kursor do starszych pozycji
Ctrl+l
przenosi kursor do nowszych pozycji

szukanie }])

x
znajduje parujący ), ], } w linii umożliwia poruszanie się po nawiasach
 

Poruszanie się kursorem

K
w górę
J
w dół
L
W prawo
H
W lewo
Można też strzałkami

Przesu­wanie się w linii

w
Przesuwa kursor na początek następnego wyrazu
e
Przesuwa kursor na koniec następnego wyrazu
b
Przesuwa kursor na początek poprze­­d­­niego wyrazu
ge
Przesuwa kursor na koniec poprze­­­d­niego wyrazu
0
przeniesie kursor na początek lini

Przesu­wanie się w i między plikami

Ctrl U
Przesuwa ekran o połowę tekstu do góry
Ctrl D
Przesuwa ekran o połowę tekstu w dół.
:next
Przechodzi do następnego pliku, pod warunkiem, że plik aktualny nie był zmodyf­­­i­k­o­­wany, jeśli był, VIM pokaże ostrze­­­ż­enie.
:pre­vious
Przechodzi do poprze­dniego pliku, pod warunkiem, że plik aktualny nie był zmodyf­­­i­k­o­­wany, jeśli był, VIM pokaże ostrze­­­ż­enie.

wprowa­dzanie tekstu

i
Wstawianie tekstu przed kursorem
a
Wstawianie tekstu za kursorem
A
dodaje tekst na końcu linii
o
Wstawianie tekstu do nowej (nastę­­­pnej) linii.
O
Wstawianie tekstu do nowej (poprz­­­e­d­niej) linii.

usuwanie

x
usuwa znak przed kursorem
de
usuwa tekst do końca bieżącego wyrazu
d$
usuwa tekst do końca linii
dd
usuwa cały wiersz
dw
usuwa wyraz (kursor musi być na początku wyrazu)
za usuwanie odpowida "­ope­rat­or" d
przezco można "­two­rzy­ć" komende pod wzór :
[oper­­ato­­r]­[­l­ic­­zba­­][­r­uch] lub [licz­­ba]­­[o­p­e­ra­­tor­­[ruch]
np. d5w lub 5dw

cofanie

0
przejscie do początku linii
u
cofnij poprzednie polecenie
U
cofnij wszystkie zmiany w linii
CTRL+r
cofnij cofnięcie
za operatorem można dodać liczbę
np. u2 cofnij poprzednie 2 poleceniea

wyszuk­iwanie

/­[s­z­ukana fraza]
rozpoczyna wyszuk­­iwanie w przód pliku
?­[s­z­ukana fraza]
rozpoczyna wyszuk­­iwanie w tył pliku
n
następny wynik wyszuk­­iwania
N
poprzedni wynik wyszuk­­iwania
 

Polecenie substitute (zmiana) VIM

:s/­­w­y­ra­­z­/­­n­­owy­­_w­yraz- zmienia pierwsze wystąp­­ienie wyraz na nowy wyraz w linii

:s/­­w­y­ra­­z­/­­n­­owy­­_w­y­r­az­­/g- zmienia wszystkie wystąp­­ienia wyraz na nowy_­­wyraz w linii

:#,#­­s/­­w­­yra­­z­­/­n­­ow­y­_­wy­­raz­­/g- zmienia wszystkie wystąp­­ienia wyraz pomiędzy liniami (# i # to numery linii) na nowy_­­wyraz

:%s/­­­w­yr­­az­­/­­­now­­y_­w­y­ra­­z­/g- zmienia wszystkie wystąp­­ienia wyraz na nowy_­­wyraz w całym pliku

:%s/­­­w­yr­­az­­/­­­now­­y_­w­y­ra­­z­/­gc- zmienia wszystkie wystąp­­ienia wyraz na nowy_­­wyraz w całym pliku, pytając za każdym razem o potwie­­rd­zenie

Polecenia zewnetrzne i tryb wizualny VIM

:!­[­po­­lec­­en­ie]- wykonuje polecenie zewnętrzne

:!ls- pokaże listę plików w katalogu nie wychodząc z VIM'a

:w nazwa­­_pl­iku- zapamięta cały plik pod nazwą nazwa­­_pliku w obecnym katalogu

:!rm nazwa­­_pl­iku- usuwa plik [nazwa­­_p­liku]

v- przenosi w tryb wizualny (umożliwia zaznac­­zanie tekstu)

v ruch :w nazwa­­_pl­iku- zapisuje wizualne wybrane linie do nazwa­­_pliku

:r nazwa­­_pl­iku- wczytuje zawartość pliku do VIM'a

:r ![po­l­ec­­eni­e]- wczytuje wyjście zewnęt­­rznego polecenia do pliku

:r !ls- wczyta wynik polecenia ls do pliku

Kopiowanie i wklejanie tekstu VIM

y
kopiuje zaznaczony tekst
yw
kopiuje jeden wyraz (włącznie ze spacją, jeżeli po nim występuje)
ye
kopiuje wyraz (bez spacji po nim)
y$
kopiuje tekst do końca linii
y0
kopiuje tekst do początku linii
p
wstawia skopiowany tekst

Wstawi­­anie, zmiana tekstu VIM

p
wstawia ostatnio usunięty tekst
r­[z­nak]
zastąpi znak pod kursorem na [znak]
rx
zastąpi znak pod kursorem na x
c[­r­uch]
operator change do miejsca określ­­onego przez ruch
ce
zmienia tekst do końca wyrazu
cw
zmienia tekst do początku wyrazu
c$
zmienia tekst do końca linii
c[li­cz­­ba]­­[ruch] lub [liczb­­a]­c­[­ruch]
np. c2w lub 2cw
c2w lub 2cw
zmienia tekst do końca drugiego wyrazu

Download the ściąga Cheat Sheet

2 Pages
//media.cheatography.com/storage/thumb/a2d2_ci-ga.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

a2d2 a2d2, 16:57 10 Jan 17

Wspaniała robota !
Bardzo przydatne :D

janusz45 janusz45, 17:07 10 Jan 17

świetna ściąga

hakerbonzo hakerbonzo, 17:09 10 Jan 17

Polecam <3

Haker Bonzo

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     VI Editor Cheat Sheet
     Intermediate Vim Cheat Sheet
     Vim Cheat Sheet