Show Menu

VIM/vim Cheat Sheet by

vim

Wchodzenie do VIM'a

VIM
Otwiera VIM'a
VIM nazwa.txt
Otwiera VIM'a wraz ze skojar­­­zonym plikiem
VIM plik1 plik2
Otwieranie z powłoki systemowej dwóch plików: plik1, plik2.

Wychod­­zenie z VIM

:q
Zamyka plik pod warunkiem, że nie był zmodyf­­­i­k­o­­wany, jeśli był, patrz niżej.
:q!
Zamyka plik bez zapisy­­­wania zmian.
:wq
Zapisuje zmiany i zamyka plik
ESC
powrót do trybu Normal lub odwoła niechciane lub częściowo wprowa­­dzone polecenia

Zapisy­wanie

:w
Zapisuje zmiany.
:w nazwa
Zapisuje zmiany do pliku o nazwie 'nazwa'.

Pomoc

klawisz F1
wyświetli pomoc
:help
wyświetli pomoc
:q
zamknięcie okna pomocy
:help [argument polecenia]
znajduje pomoc dla podanego argumentu
 

Poruszanie sie

k lub [str­załka w górę]
poruszanie się w górę
j lub [str­załka w dół]
poruszanie się w dół
h lub [str­załka w lewo]
poruszanie sie w lewo
l lub [str­załka w prawo]
poruszanie sie w prawo
w
Przesuwa kursor na początek następnego wyrazu
e
Przesuwa kursor na koniec następnego wyrazu
b
Przesuwa kursor na początek prze­d­niego wyrazu
ge
Przesuwa kursor na koniec poprze­­dniego wyrazu
0 (zero)
przeniesie kursor na początek lini
CTRL-U
Przesuwa ekran o połowę tekstu do góry.
CTRL-D
Przesuwa ekran o połowę tekstu w dół.
:next
Przechodzi do następnego pliku, pod warunkiem, że plik aktualny nie był zmodyf­­ik­o­wany, jeśli był, VIM pokaże ostrze­­żenie.
:previous
Analog­­icznie do polecenia wyżej, tylko, że przechodzi do poprze­­dniego pliku.
 

Dodawanie tekstu

i
Wstawianie tekstu przed kursorem
a
Wstawianie tekstu za kursorem
A
dodaje tekst na końcu linii
o
Wstawianie tekstu do nowej (nastę­­pnej) linii.
O
Wstawianie tekstu do nowej (poprz­­ed­niej) linii.

Usuwan­ie/­cofanie

x/ del
usuwa znak pod kursorem
dw
Usunięcie jednego wyrazu do pierwszego znaku nowego wyrazu
de
Usunięcie jednego wyrazu do ostatniego znaku usuwanego wyrazu
d$
Usunięcie tekstu od kursora do końca linii.
dd
Usunięcie całego wiersza niezal­­eżnie od położenia kursora.
u
cofa ostatnią zmianę
U
cofa zmiany w linii
Ctrl+R
cofa cofnięcie

Kopiowanie i wklejanie

y
kopiuje zaznaczony tekst
yw
kopiuje jeden wyraz (włącznie ze spacją, jeżeli po nim występuje)
ye
kopiuje wyraz (bez spacji po nim)
y$
kopiuje tekst do końca linii
y0
kopiuje tekst do początku linii
p
wstawia skopiowany tekst

Download the VIM/vim Cheat Sheet

1 Page
//media.cheatography.com/storage/thumb/agnieszk-a_vim-vim.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     VI Editor Cheat Sheet
     Vim NERDTree Cheat Sheet
     cVim Keyboard Shortcuts

     More Cheat Sheets by agnieszk_a