Show Menu

VIM Cheat Sheet by

Poruszanie się kursorem VIM
kursor

Poruszanie się kursorem

k - poruszanie się w górę
j - poruszanie się w dół
h - poruszanie się w lewo
l - poruszanie się w prawo

Lista ruchów VIM

w - do początku następnego wyrazu, WYŁĄCZAJĄC pierwszy znak
e - do końca bieżącego wyrazu WŁĄCZAJĄC ostatni znak
$ - do końca linii, WŁĄCZAJĄC ostatni znak
0 (zero) - przeniesie kursor na początek linii

Zmiana tekstu VIM

p - wstawia ostatnio usunięty tekst
r­[znak] - zastąpi znak pod kursorem na [znak]
c[­ruch] - operator change do miejsca określ­­onego przez ruch
 

Usuwanie VIM

[opera­­to­r­]­[ruch] - za usuwanie odpowida operator d
dw - usuwa wyraz (kursor musi być na początku wyrazu)
de - usuwa tekst do końca bieżącego wyrazu
d$ - usuwa tekst do końca linii
dd - usuwa cały wiersz

Polecenie szukaj VIM

/­[sz­­ukana fraza] - rozpoczyna wyszuk­­iwanie w przód pliku
?­[sz­­ukana fraza] - rozpoczyna wyszuk­­iwanie w tył pliku

Włączenie możliwości VIM'a

WŁĄCZENIE EDYTORA TEKSTU
vi lub vim - włączy edytor tekstu VIM
EDYCJA PLIKU - :edit ~/.vimrc

:help vimrc-­­intro - aby uzyskać więcej informacji
 

Polecenie open

o - otwiera linię poniżej kursora i umożliwia wprowa­­dzenie tekstu
O - otwiera linię powyżej kursora i umożliwia wprowa­­dzenie tekstu

Kopiowanie i wklejanie

y - kopiuje zaznaczony tekst
p - wstawia skopiowany tekst

UZUPEŁ­­NIANIE VIM

Ctrl+D - po poleceniu "­­:", aby zobaczyć możliwe uzupeł­­nienia
Tab - po poleceniu "­­:", aby wybrać możliwe uzupeł­­nienie

POMOC VIM

klawisz F1 - wyświetli pomoc
:help - wyświetli pomoc
:q - zamknięcie okna pomocy

Poszuk­­iwanie nawiasów

% - znajduje parujący ), ], } w linii
umożliwia poruszanie się po nawiasach
 

Edycja tekstu VIM

x - usuwa znak pod kursorem
i - wstawia tekst przed kursorem
A - dodaje tekst na końcu linii

Wychod­zenie z VIM'a

:q! - wyjście bez zapisu
:wq - wyjście i zapis
ESC - powrót do trybu Normal

Cofanie zmian VIM

u - cofa ostatnią zmianę
U - cofa zmiany w danej linii
Ctrl+R - cofa cofnięcie

Polozenie kursora oraz status pliku VIM

Ctrl+G - sprawdza położenie w pliku i pokazuje jego status
G - przejście na koniec pliku
gg - przejście na początek pliku
[numer linii]­G - przejście do linii numer [numer linii]

Download the VIM Cheat Sheet

1 Page
//media.cheatography.com/storage/thumb/anka_vim.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          More Cheat Sheets by anka