Show Menu

Arytmetyka BIN HEX OCT DEC Cheat Sheet by

arytmetyka     przeliczanie     binarny

Suma Logiczna

 
0
1
0
0
1
1
1
1

Iloczyn logiczny

 
0
1
0
0
0
1
0
1

Suma arytme­tyczna

 
0
1
0
0
1
1
1
(1)0
1+1=10 czyli 0 i 1 przeni­esione do wyższego rzędu

Iloczyn arytme­tyczny

 
0
1
0
0
0
1
0
1

Potęgi 2

20
1
21
2
22
4
23
8
24
16
25
32
26
64
27
128
 

Przeli­czanie BIN -> DEC

11011001=
1*2+1­*2­6­+0­*2­5+­1*­2+1­*2­3­+0­*2­2+­0*­2+1­*20=
1*128­+1­*64­+0­*32­+1­*16­+1­*8+­0*­4+0­*2­+1*1=
128+64­+16­+8+­1=217

Przeli­czanie BIN -> HEX

1101 1001 = D9
4 bity zamieniamy na HEX zgodnie z tabelką poniżej

Przeli­czanie DEC -> BIN

33 = (3*10 + 3*1)=
11*10­10+­11­*1=­10­*10­10+­1*­101­0+1­1*1=
10100+­101­0+11=10 0001

Przeli­czanie BIN <> DEC <> HEX <> OCT

DEC
BIN
OCT
HEX
0
0
0
0
1
1
1
1
2
10
2
2
3
11
3
3
4
100
4
4
5
101
5
5
6
110
6
6
7
111
7
7
8
1000
10
8
9
1001
11
9
10
1010
12
A
11
1011
13
B
12
1100
14
C
13
1101
15
D
14
1110
16
E
15
1111
17
F
16
1 0000
20
10
31
1 1111
37
1F
32
10 0000
40
20
63
11 1111
77
3F
64
100 0000
100
40
127
111 1111
177
7F
128
1000 0000
200
80
255
1111 1111
377
FF

Download the Arytmetyka BIN HEX OCT DEC Cheat Sheet

1 Page
//media.cheatography.com/storage/thumb/artur_arytmetyka-bin-hex-oct-dec.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     More Cheat Sheets by Artur