Show Menu

IP w sieciach Cheat Sheet by

Klasy, adresy, maski
ip     sie-     podsie-     maska

Klasy

 
A
B
C
MSB
0
10
110
Maska
255.0.0.0
255.25­5.0.0
255.25­5.255.0
CIDR
/8
/16
/24
CIDR - Classless Inter-­Domain Routing

Klasy specjalne

 
MSB
Przezn­aczenie
Klasa D
1110
służy do multicastu
Klasa E
11110
zareze­rwowana na potrzeby badawcze i nie może być używana w Internecie
Adres multicast jest unikalnym adresem sieci, który kieruje pakiety do grup adresów IP.
Dopusz­czalny zakres adresów IP hostów od 224.0.0.0 do 239.25­5.2­55.254

Klasy D i E nie są przydz­ielane hostom

Klasy IP

Pule adresów

Klasa A
1.0.0.0 - 126.25­5.2­55.255
Klasa B
128.0.0.0 - 191.25­5.2­55.255
Klasa C
192.0.0.0 - 223.25­5.2­55.255
 

Inne adresy

"­Thi­s" Networ­k"
0.0.0.0/8
Privat­e-Use Networks
10.0.0.0/8
Loopback
127.0.0.0/8
Link Local
169.25­4.0.0/16
Privat­e-Use Networks
172.16.0.0/12
IETF Protocol Assign­ments
192.0.0.0/24
TEST-NET-1
192.0.2.0/24
6to4 Relay Anycast
192.88.99.0/24
Privat­e-Use Networks
192.16­8.0.0/16
Network Interc­onnect Device Benchmark Testing
198.18.0.0/15
TEST-NET-2
198.51.10­0.0/24
TEST-NET-3
203.0.1­13.0/24
Multicast
224.0.0.0/4
Reserved for Future Use
240.0.0.0/4
Limited Broadcast
255.25­5.2­55.2­55/32

Podsieci

Obecnie stosuje się podsieci przez ustalenie w adresie IP części adresu (pod)sieci i hosta
Część adresu sieci ma same 1, hosta – 0
Podsieci tworzy się „pożyc­zając” bity z maski (maski dla poszcz­egó­lnych klas sieci) z części przezn­aczonej na sieci (innymi słowy część 1 oznacz­ających sieć zostaje „pożyc­zona” na adres podsieci kosztem adresów hosta – w ten sposób bity 0 i 1 maski nie wypełniają pełnego oktetu
Przykład:
111111­11.­1­1­000­000.00­000­000.00­000000
Zapis - przykład dla podsieci w klasie C
110nnn­nn.n­nn­nnn­nn.n­nn­nnn­nn.­s­s­hhhhhh

Download the IP w sieciach Cheat Sheet

1 Page
//media.cheatography.com/storage/thumb/artur_ip-w-sieciach.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     More Cheat Sheets by Artur