Show Menu

Przeliczamy DEC 2 BIN Cheat Sheet by

Sposoby przeliczania z dziesiętnego na binarny
przeliczanie     binarny     dziesi-tny

Zamiana systemu

Przykład: musimy zamienić liczbę 235 DEC na BIN.
Na początek zapiszmy liczbę 235 jako sumę iloczynów wag:
235=2­*10­0+3­*10+5
Następnie każdą liczbę dziesiętną zapisujemy jako binarną:
2->10; 100->1­100100; 3->11; 10->1010; 5->101 czyli mamy:
2*100­+3­*10­+5=­10­*11­00100+
11*10­10+101
Środkowy iloczyn 11*1010 możemy zapisać jako:
11*10­10=­10­*10­10+­1*­101­0=1­010­0+1010
Czyli ostate­cznie dostajemy:
2*100­+3­*10­+5=­10­*11­00100+
11*10­10+101=
=10*1­100­100­+10­*1­010­+1­*10­10+101=
=11001­000­+10­100­+10­10+101
To już jest zwykłe dodawanie.
Wynik: 1110­1011
 

Dzielenie

Liczba­/wynik
:2
Wynik
Reszta
235
:2
=117
1
117
:2
58
1
58
:2
29
0
29
:2
14
1
14
:2
7
0
7
:2
3
1
3
:2
1
1
1
:2
0
1
Wynik odczyt­ujemy w kolejności od ostatniej liczby do najwyż­szej, czyli:
235 DEC = 1110­1011

Dodawanie liczb binarnych

 
0
1
0
0
1
1
1
10
Zapis 10 oznacza wynik 0 i 1 do przeni­esienia
 

Sumowanie

Do zamiany mamy liczbę 235.
Znamy kolejne potęgi liczby 2:
20 - 1; 21 - 2; 22 - 4; 23 - 8; 24 - 16; 25 - 32; 26 - 64; 27 - 128; 28 - 256 ... czyli mamy ciąg liczb:
1,2,4,­8,1­6,3­2,6­4,1­28,­256,...
Wybieramy największą liczbę z ciągu, która jest mniejsza od liczby którą zamieniamy (czyli w tym przykł­adzie od 235) - taką liczbą jest 128.
Obliczamy różnicę: 235-12­8=107
Ponownie szukamy liczby która jest mniejsza od różnicy - tą liczbą jest 64. I ponownie liczymy różnicę: 107-64=43
Kolejna liczba z ciągu - 32 spełnia warunek, więc liczymy różnicę: 43-32=11
Kolejna liczba - 16 - nie spełnia warunku.
Liczba 8 (kolejna z ciągu - spełnia, więc liczymy różnicę: 11-8=3
Kolejna liczba z ciągu - 4 - nie spełnia warunku, zaś kolejna: 2 spełnia. Liczymy różnicę: 3-2=1
Czyli nasza liczba 235 da się zapisać jako suma:
235= 128+64­+32­+8+2+1
Możemy to zapisać:
235=­1­*2­7­+­1­*2­6­+­1­*2­5­+­0­*2­4­+­1­*2­3­+­0­*2­2­+­1­*2­1­+­1­*20
Szukana liczba binarna to wskazane czynniki:
1110­1011

Download the Przeliczamy DEC 2 BIN Cheat Sheet

1 Page
//media.cheatography.com/storage/thumb/artur_przeliczamy-dec-2-bin.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     More Cheat Sheets by Artur