Show Menu

Archiwizacja Linux Cheat Sheet by

Programy i opcje służące do archiwizacji w Linuksie
linux     linuks     artxt     archiwizacja     kompresja     dekompresja     tar     gzip     bzip2

tar opcje

-c
tworzy plik w formacie tar
-f
określa nazwę pliku archiwum tar
-v
wypisuje nazwy wszystkich plików
-x
wyodrębnia wymienione pliki
-t
wyświetla zawartość archiwum
-r
włącza bezwar­unkowe dołączanie plików do archiwum
-u
powoduje dołączenie do archiwum tylko tych plików, które są nowsze niż ich odpowi­edniki w archiwum
-z
włącza kompresję programem gzip
-j
włącza kompresję programem bzip2
-Z
włącza kompresje programem compress

tar

tar opcje nazwa_­arc­hiwum plik
składnia polecenia tar
tar –cvf [nazwa] [dane]
tworzy archiwum o danej nazwie z okresl­onych danych np. tar –cvf moje.tar /home
tar –tvf [nazwa]
wypisuje zawartosc danego archiwum
tar –rvf [nazwa] [dane]
dodaje do archiwum nowe dane
tar –zcvf [nazwa] [dane]
tworzy archiwum .gz o danej nazwie z okresl­onych danych (gzip)
tar –jcvf [nazwa] [dane]
tworzy archiwum .bz2 o danej nazwie z okresl­onych danych (bzi­p2)
tar –xvf [nazwa]
rozpak­owuje archiwum *.tar
tar –zxvf [nazwa]
rozpak­owuje archiwum *.ta­r.gz (spako­wanego gzip)
tar –jxvf [nazwa]
rozpak­owuje archiwum *.ta­r.bz2 (spako­wanego bzip2)
 

bzip2

bzip2 opcja nazwa­_pliku
składnia polecenia bzip2
bzip2 -v plik.tar
kompresja plików tar
bzip2 -d plik.t­ar.bz2
dekomp­resja plików tar
bzip2 plik1
kompresja do plik1.bz2
bunzip2 plik1.bz2
przywraca plik skompr­esowany poleceniem bzip2 do orygin­alnego rozmiaru i formatu
bzcat plik1.bz2
wyświetla zawartość pliku skompr­eso­wanego poleceniem bzip2

compress, uncompress

compress opcja nazwa­_pliku
kompresuje zawartość pliku (ale nie tak dobrze jak polecenia bzip2, czy gzip)
compress -v plik.exe
kompresja pliku plik.exe i nadanie mu nazwy plik.e­xe.Z
uncompress plik.e­xe.Z
dekomp­resja pliku plik.e­xe.Z i nadanie mu nazwy plik.exe

zip

Polecenie zip
Tworzy archiwa .zip, które są kompat­ybilne z archiwami systemu Windows utworz­onymi przy użyciu polecenia PKZIP
zip opcje nazwa­_ar­chiwum plik
składnia polecenia zip
zip archi­wum­1.zip plik1
tworzy archiwum zip
zip -r archi­wum­1.zip plik1 plik2 katalog1
kompresuje pliki i katalog do zip'a
unzip plik1.zip
dekomp­resuje archiwum zip
unzip -l plik1.zip
wyświetla zawartość archiwum zip
 

gzip opcje

-d
dekomp­resuje zadany plik
-h
wyświetla pomoc do polecenia
-l
oczekuje na podanie listy plików jako argumentów tej opcji
-q
nie wyświetla żadnego ostrze­żenia
-t
sprawdza archiwum
-1
szybsza kompresja
-9
dokładna kompresja

gzip

gzip opcja nazwa­_pliku
składnia polecenia gzip
gzip -v plik.tar
kompresja plików .tar
gzip -d plik.t­ar.gz
dekomp­resja plików .tar
gzip plik
standa­rdowa kompresja
gzip -9 plik
wysoki stopień kompresji
gunzip plik1.gz
dekomp­resuje plik plik1.gz
zcat plik1.gz
wyświetla zawartość pliku skompr­eso­wanego polceniem gzip

rar

rar a archi­wum.rar plik1
tworzy archiwum rar o nazwie archi­wum.rar
rar a archi­wum­1.rar plik1 plik2 katalog1
kompresuje pliki i katalog do archi­wum­1.rar
rar x archi­wum­1.rar
dekomp­resuje archiwum archi­wum­1.rar
unrar e archi­wum­1.rar
dekomp­resuje archiwum archi­wum­1.rar

Download the Archiwizacja Linux Cheat Sheet

2 Pages
//media.cheatography.com/storage/thumb/artxt123_archiwizacja-linux.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Linux Command Line Cheat Sheet
     mod_rewrite Cheat Sheet
     Archiwizacja Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by Artxt123

     VIM - tutorial by Artur Oczkowski Cheat Sheet