Show Menu

Skroty klawiszowe windows Cheat Sheet by

skroty     klawiszowe

Skroty Win

Win + R
Okno Uruchom
Win + Tab
Przełą­czanie pomiędzy aplika­cjami
Win + Pause
Okno Właści­wości System
Win + F1
Pomoc Windows
Win
urucho­mienie elementu Menu Start
Win + D
Minima­lizajca / przywr­ócenie wszystkich okien
Win + M
Minima­lizacja wszystkich okien
Win + Shift + M
Minima­lizacja wszystkich okien
Ctrl + Esc
Otwarcie menu Start
Win + E
Urucho­mienie Eksplo­ratora Windows
Win + F
Okno Znajdź
Ctrl + Win + F
Okno Znajdź: Komputer
 

Skroty operacji na dokume­ntach

Ctrl + C
Kopiuj
Ctrl + V
Wklej
Del
Usuń
Ctrl + A
Zaznacz wszystko
Ctrl + F
Znajdź
Ctrl + P
Drukuj
Ctrl + N
Nowy plik
Ctrl + O
Otwórz plik
Ctrl + S
Zapisz plik
Ctrl + Z
Cofnij
Ctrl + X
Wytnij
 

Skroty do urucho­mionych aplikacji

Alt + Tab
Przełą­czanie się pomiędzy aplika­cjami
Alt + Shift + Tab
Przełą­czenie wstecz pomiędzy aplika­cjami
Alt + F4
Zamknięcie aplikacji lub systemu
Alt + F10
Uaktyw­nienie paska menu aplikacji
Alt + Spacja
Menu systemowe aplikacji
Alt
Menu systemowe bieżącego okna dokumentu
Ctrl + F4
Zamknięcie bieżącego okna dokumentu
Ctrl + F6
Przełą­czanie pomiędzy oknami dokumentów
F1
Pomoc

Download the Skroty klawiszowe windows Cheat Sheet

1 Page
//media.cheatography.com/storage/thumb/flacxzek_skroty-klawiszowe-windows.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.