Show Menu
Cheatography

Maciej Namyślak - VIM Cheat Sheet by

vim

Wchodzenie do VIM'a

vim
Otwiera VIM'a
vim nazwa.txt
Otwiera VIM'a wraz ze skojar­­zonym plikiem
vim plik1 plik2
Otwieranie z powłoki systemowej dwóch plików: plik1, plik2.
vim *.c
Otwieranie z powłoki systemowej wszystkich plików z rozsze­­rz­eniem .c.

Tryby

[ESC]
Przech­­od­zenie do trybu normal
:
Przejście do trybu comma­­nd-­­line
a
Przejście do trybu insert wraz z przesu­­ni­ęciem w prawo
A
Przejście do trybu insert wraz z przesu­­ni­ęciem na koniec linii
I
Przejście do trybu insert wraz z przesu­­ni­ęciem do pierwszego znaku drukow­­alnego w linii
R
Przejście do trybu replace
v
Przejście do trybu visual
V
Przejście do trybu visual z zaznac­­zaniem pełnych lini

Użycie komend i znaczników

d0
ska­so­wanie tekstu od bieżącej pozycji kursora do początku wiersza
d$
jw. ale do końca wiersza
dG
kasuje wiersz bieżący i wszystkie wiersze poniżej
d1G
kasuje wiersz bieżący i wszystkie wiersze powyżej
d3d
kasuje 3 kolejne wiersze
y5y
sk­opi­­owanie do bufora 5 kolejnych wierszy
 

Wychod­­zienie z VIM'a

:q!
wyjście bez zapisu
:wq
wyjście i zapis dokonanych zmian
ESC
powrót do trybu Normal
ESC
odwoła niechciane lub częściowo wprowa­­dzone polecenia

Edytowanie tekstu

x
Usuwa znak
dw
Usuwa od kursora do początku następnego słowa
d$
Usuwa znaki w bieżącej linii od kursora do końca linii
dd
Usuwa całą linie
p
Wstawia linie
r
Zastępuje wybrany znak
ce
Zmienia wyraz od kursora do jego końca

Kopiowanie i wklejanie tekstu VIM

y
kopiuje zaznaczony tekst
yw
kopiuje jeden wyraz (włącznie ze spacją, jeżeli po nim występuje)
ye
kopiuje wyraz (bez spacji po nim)
y$
kopiuje tekst do końca linii
y0
kopiuje tekst do początku linii
p
wstawia skopiowany tekst

Zmiany w VIM

u
Cofa ostatnią zmianę
U
Cofa zmiany w linii
Ctrl+R
Cofa cofnięcie
 

Poruszanie sie kursorem VIM

k lub [str­załka w górę]
poruszanie się w górę
j lub [str­załka w dół]
poruszanie się w dół
h lub [str­załka w lewo]
poruszanie sie w lewo
l lub [str­załka w prawo]
poruszanie sie w prawo

Usuwanie tekstu

SHIF­T+G
Przenosi na koniec pliki
CTR+G
Pokazuje pozycje i status pliku
liczba G
Przenosi do wskazanej lini
gg
Przenosi do pierwszej lini
/
Szuka łańcucha znaków "do przodu­­"
?
Szuka łańcucha znaków "do tyłu"
%
Lokalizuje parujący nawias

Pomoc

help
Otwiera okno pomocy
F1
Otwiera okno pomocy
[Help]
Otwiera okno pomocy
:q
Zamyka okno pomocy
:help "­­po­l­e­ce­­nie­­"
Wyświetla pomoc o danym poleceniu

Uzywanie tabulacji

<<
Przesuwa linię w lewo, w której znajduje się kursor o wartość tabulacji.
>>
Przesuwa linię w prawo, w której znajduje się kursor o wartość tabulacji.
**#,#>
Numery wierszy. Przesuwa w prawo o wartość tabulacji wiersze podane jako argumenty.
**<<
Numery wierszy. Przesuwa w lewo o 2 wartości tabulacji wiersze podane jako argumenty.

Download the Maciej Namyślak - VIM Cheat Sheet

1 Page
//media.cheatography.com/storage/thumb/maciej916_maciej-namy-lak-vim.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

 

Comments

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     VI Editor Cheat Sheet
     Vim NERDTree Cheat Sheet
     cVim Keyboard Shortcuts

     More Cheat Sheets by Maciej916