Show Menu

Vim Cheat Sheet by

Autorzy: Aspazja Nawrot, Szymon Nowacki
linux     editor     vim     komendy

Wejscie do Vim'a i poruszanie sie

vim nazwa­_pliku
wejście do vim'a
:q!
wyjście bez zapisania zmian
:wq
wyjście z zapisaniem zmian
h
ruch w lewo
j
ruch w dół
k
ruch w górę
l
ruch w prawo

wstawianie tekstu

i
wstawianie tekstu przed kursorem
A
wstawianie tekstu na końcu linii

Foramt­owanie

x
usuwa znak przed kursorem
dw
usuwa znaki od kursora do następnego wyrazu
d$
usuwa znako od kursora do końca linii
dd
usuwa cała linię
2w
powtórz ruch poprze­dzając go liczbą np. 2
0
przejscie do początku linii
u
cofnij poprzednie polecenie
U
cofnij wszystkie zmiany w linii
CTRL+R
cofnij cofnięcie
 

Format­owanie2

p
wstawia tekst który został wcześniej usunięty
r
zmienia znak pod kursorem
ce
zmiana tekstu od kursora do końca wyrazu
c$
zmiana tekstu od kursora do końca linia
CTRL+G
pokaże pozycję w pliku i status
SHIFT+G
przenosi Cie do końca pliku
G
przenosi Cie do końca pliku
liczba G
przenosi do linii liczba
gg
przenosi do pierwszej linii
/
szuka łańcucha znaków *do przodu
?
szuka łańcucha znaków *do tyłu
n
znajduje następne wpisanie szukanej frazy
N
znajduje poprzednie wpisanie szukanej frazy
%
kursor na (,),[,­],{,} lokalizuje parujący znak
:s/sta­ry/nowy
zmienia pierwszy stary na nowy w linii
:s/sta­ry/­nowy/g
zmienia wszystkie stary na nowy w linii
:s#,#s­/st­ary­/nowy/g
zmienia wszystkie frazy pomiędzy dwoma liniami #
:%s/st­ary­/nowy/g
zmienia wszystkie wystąp­ienia w pliku
 

Format­owanie3

:!
wykonuje polecenie zewnętrzne
:w nazwa
zapisuje obecny plik Vima na dysk pod podaną nazwą
v ruch :w nazwa
zapisuje wizu­alnie wybrane linie pod podaną nazwą
:r nazwa
wczytuje z plik o podanej nazwie i wstawia go do bieżącego pliku
o
otwiera linię poni­żej kursora
O
otwiera linię powy­żej kursora
a
wstawia tekst za znakiem na którym jejst kursor
A
dodaje tekst na końcu linii
e
przenosi do końca wyrazu
y
kopi­uje tekst
p
wkleja tekst
R
wprowadza tryb repl­ace
:help
wyświetla okno pomocy
F1
wyświetla okno pomocy
Help
wyświetla okno pomocy
:q
zamyka okno
CTRL+W
przesk­akuje do następnego okna
:set xxx
wprowadza pocje xxx

Download the Vim Cheat Sheet

1 Page
//media.cheatography.com/storage/thumb/okrutnik_vim.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     VI Editor Cheat Sheet
     Vim NERDTree Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by Okrutnik