Show Menu
Cheatography

Linux Polecenia Cheat Sheet by

linux

Linux pliki i katalogi

touch
tworzy nowy plik
cp
kopiuje plik
mv
przesuwa plik
rm
kasuje plik
mkdir
tworzy katalog
rmdir
usuwa pusty katalog
ls
listuje katalog
chmod
zmienia prawa dostępu do pliku

Linux przegl­adanie i edycja plikow

cat
wypisuje pliki na standa­rdowe wyjście
less
wypisuje plik strona po stronie
head
wypisuje początkową część plików
tail
wypisuje końcową część plików
vim
uruchamia edytor tekstu

Linux procesy

jobs
wyświetla listę zatrzy­manych zadań
kill
zabija podany proces
fg
uruchamia zadanie na pierwszym planie
bg
uruchamia zadanie w tle
ps
wypisuje procesy urucho­mione w komputerze
 

Linux uzytko­wnicy

addu­ser
dodajemy nowego użytko­wnika
passwd
zmiana hasła
who
sprawdza kto jest aktualnie zalogowany
write
wysyłanie wiadomości do innego użytko­wnika
chgrp
zmieniamy jaka grupa jest właści­cielem pliku

Linux polecenia instal­acyjne

apt-get install
Instaluje aplikacje
apt-get remove
Usuwa zainst­alowaną aplikacje
apt-get update
Sprawdza czy są nowe pakiety
apt-get upgrade
Dokonuje aktual­izacji wszystkich zainst­alo­wanych pakietów
 

Linux przeki­ero­wania

>
wyjście z programu do pliku
>­>
doklejenie wyjścia z programu na koniec pliku
<
plikjako standa­rdowe wejście
<­<
podanie na wejście następ­ujących póżniej linii
|
przeki­ero­wanie wyjścia jednego programu na wejście drugiego

Linux szukanie plikow

ls-Irt
pokazuje zawartość katalogu według daty
find
wyszukuje odpowi­ednie pliki i katalogi
grep
przesz­ukuje plik
locate
bardzo szybko wyszukuje pliki

Download the Linux Polecenia Cheat Sheet

1 Page
//media.cheatography.com/storage/thumb/oskar0646_linux-polecenia.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Linux Command Line Cheat Sheet
     mod_rewrite Cheat Sheet
     Vim NERDTree Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by oskar0646