Show Menu

Vim linux Cheat Sheet by

linux     vim

vim_4

Vim według oficjalnej interp­retacji oznacza vi improved. Jest to wielop­lat­formowy klon edytora tekstu vi, napisany przez Brama Moolen­aara, holend­ers­kiego progra­mistę. Vim należy do grupy wolnego oprogr­amo­wania o otwartym kodzie źródłowym. Pierwsza wersja została wydana w 1991 roku.

vim_5

Vim został wyposażony w wielok­rotne cofanie dokonanych zmian (tzw. undo) - domyślnie aż tysiąc­krotne, podczas gdy vi pozostał przy jednok­rotnym. Możliwe stało się wreszcie przewi­janie ekranu w poziomie, przydatne przy edycji wierszy dłuższych niż szerokość ekranu. Brak też jest obecnie ograniczeń (odczu­wal­nych) na długość wierszy, ich liczbę czy rozmiar pliku.
 

vim_2

xx
Usuwa znak, na którym jest kursor.
dd
usuwa wiersz w ktorym znajduje sie kursor
~
zmienia małe litery na duże i odwrotnie
u
cofa ostatnią czynność
yy
kopiuje wiersz
o,O
wstawia nowy pusty wiersz

vim_3

:w
zapisuje plik
:wq ; x
zapisuje plik i zamyka vi
:e plik
otwiera plik o nazwie "­pli­k"
:ha
drukuje plik
/plik
wyszukuje frazę plik
 

vim

vim
uruchamia edytor vim
vimtutor
jest to samouczek edytora vim
i
przełącza vim w tryb wprowa­dzania
esc
powrót do trybu normalnego
v
przejscie w tryb wizualny
:q!
Zamyka vi bez zapisy­wania wprowa­dzonych zmian
.(kropka)
powtarza ostatnią czynność

Download the Vim linux Cheat Sheet

1 Page
//media.cheatography.com/storage/thumb/oskar0646_vim-linux.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     VI Editor Cheat Sheet
     Vim NERDTree Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by oskar0646