Show Menu

Linux Cheat Sheet by

Linux
linux

Filtry w Linuxie

cat
Najpro­­stszy filtr. Nie wprowadza zmian. Przełą­­cz­niki: s - z paru pustych lini robi jedną; n numeruje wszystkie linie; b - numeruje niepuste linie; A pokazuje znaki specialne.
head
Wyświetla poczatkową część pliku o podanej nazwie lub danych wejści­­owych otrzym­­anych z potoku gdy nazwa pliku nie jest podana. standa­­rdowo wyświe­­tlane jest 10 pierwszych linii. Przełą­­cz­niki: c - pozwala określić liczbę wyświe­­tl­anych znaków; n - pozwala wyświetlić liczbę wyświe­­tl­anych linii.
tail
Wyświetla końcową część pliku o podanej nazwie lub danych wejści­­owych otrzym­­anych z potoku gdy nazwa pliku nie jest podana. standa­­rdowo wyświe­­tlane jest 10 ostatnich linii. Przełą­­cz­niki: c - pozwala określić liczbę wyświe­­tl­anych znaków; n - pozwala wyświetlić liczbę wyświe­­tl­anych linii.
sort
Służy do sortowania danych wejści­­owych, które domyslnie sortowanie są leksyk­­og­r­a­fi­­czne. Sortowanie danych odbywa sie liniami. Przełą­­cz­niki: n - pozwala sortować numery­­cznie; b - ignoruje przy sortowaniu pacje znajdu­­j.ące się na początku linii; t - pozwala zmienić domyślny separator kolumn, którym są znaki tabulacji lub spacji; f - pozwala ignorować przy sortowaniu wielkości liter; r - obraca kolejność sortow­­ania; o - zapisuje rezultat sorotwania do pliku o podanej nazwie.
 

Obsluga katalogow i plikow

cd
Pozwala na zmiane katalogów.
ls
Wyświetla zawartośc katalogów w formie listy.
mkdir
Tworzy nowy katalog.
rmdir
Usuwa katalogi.
cp
Kopiuje pliki i katalogii.
rm
Usuwa pliki.
mv
Przenosi oraz umożliwia zmiane nazwy.
touch
Tworzt pliki.

Uprawn­ienia

g
Grupa
u
Użytkownik
o
Inni
a
Wszyscy
w
Zapis
r
Odczyt
x
Powielanie

Polecenia zwiazane z procesami

ps
Pokazuje nam jakie procesy są aktualnie wykonywane
kill
Zabijamy procesy.
 

Polecenia zwiazane z uzytko­wnikami

shut-­down
Wyłączanie systemu.
logout
Wylog­­owanie się.
passwd
Zmieniamy hasło.
adduser
Dodajemy użytko­­wnika.
newgrp
Dodajemy nową grupę.
whoaim
Sprawdzami kim jesteśmy.
finger
Szecze­gółowe info o użytko­wni­kach.
ruser
Wyświetla użytko­wników pracuj­ących w systemie.

Download the Linux Cheat Sheet

1 Page
//media.cheatography.com/storage/thumb/p2gucio_linux.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Linux Command Line Cheat Sheet
     mod_rewrite Cheat Sheet
     Vim NERDTree Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by p2gucio