Show Menu

VIM Cheat Sheet by

Podstawowe pojecia

vl
otwiera edytor tekstu
vimtutor
informacje na temat VIM'a

Tabulacja

<<
Przesuwa linię w lewo, w której znajduje się kursor o wartość tabulacji.
>>
Przesuwa linię w prawo, w której znajduje się kursor o wartość tabulacji.
#,#> - #,#
Numery wierszy. Przesuwa w prawo o wartość tabulacji wiersze podane jako argumenty.
#,#<< - #,#
Numery wierszy. Przesuwa w lewo o 2 wartości tabulacji wiersze podane jako argumenty.
 

VIM

Vim według oficjalnej interp­­re­tacji oznacza vi improved. Jest to wielop­­la­t­f­ormowy klon edytora tekstu vi, napisany przez Brama Moolen­­aara, holend­­er­s­kiego progra­­mistę. Vim należy do grupy wolnego oprogr­­am­o­wania o otwartym kodzie źródłowym. Pierwsza wersja została wydana w 1991 roku

Wchodzenie do VIM

VIM
Otwiera VIM'a
VIM nazwa.txt
Otwiera VIM'a wraz ze skojar­­zonym plikiem
VIM plik1 plik2
Otwieranie z powłoki systemowej dwóch plików: plik1, plik2.
vim *.c
Otwieranie z powłoki systemowej wszystkich plików z rozsze­­rz­eniem .c.
 

Wychod­zenie z VIM

:q
Zamyka plik pod warunkiem, że nie był zmodyf­­ik­o­wany, jeśli był, patrz niżej.
:q!
Zamyka plik bez zapisy­­wania zmian.
:w
Zapisuje zmiany.
:w nazwa
Zapisuje zmiany do pliku o nazwie 'nazwa'.
:wq
Zapisuje zmiany i zamyka plik

Zmiany w VIM

u
Cofa ostatnią zmianę
U
Cofa zmiany w linii
Ctrl+R
Cofa cofnięcie

Download the VIM Cheat Sheet

1 Page
//media.cheatography.com/storage/thumb/p2gucio_vim.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          More Cheat Sheets by p2gucio