Show Menu

Edytor VIM Cheat Sheet by

Edycja

zmienia tekst (edytuje) do końca linii c$
Przejść na koniec pliku G
Przejść na początek pliku gg
Zobaczyć, na której się jest linii control g
Aby przejsc na daną linię wpisać daną linię G
Szukanie frazy /
Aby znaleźć parujący (przeciwny do tego znak ) najechać na 1. znak %
Zaznaczyć tekst v
Skopiować tekst y
Wstawia tekst pod kursorem o
Wstawia tekst pod kursorem O
 

Podstawy

Wyjście :q! [enter]
Urucho­mienie vim vim
Usunięcie znaku x
Wstawienie tekstu i
Wprowa­dzenie tekstu na końcu linii A
Zapisanie pliku i wyjście :wq [enter]
Tryb normal Esc
Kasuje słowo tam gdzie kursor jest na początku dw
Kasuje słowa do końca linii od kursora d$
Przenosi o [1,2,3 .....] słowa dalej na początek wyrazy 3w
Przenosi o [1,2,3 ...] słowa do przodu na koniec wyrazu np 3e
Kasuje całą linię dd
Cofnięcie skutków dla wyrazu u
Cofnięcie skutków dla linii U
Włożenie tekstu po np. wycięciu p (put)
Zmienić znak na prawidłowy r (replace)
Zmienienie do końca wyrazu ce
 

Poruszanie

Poruszanie się
j - dół
k - góra
h - lewo
l - prawo

Download the Edytor VIM Cheat Sheet

1 Page
//media.cheatography.com/storage/thumb/ra24fal_edytor-vim.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          More Cheat Sheets by ra24fal