Show Menu

VIM Tutorial by xblancior Cheat Sheet by

vim
vim     tutorial

vim part 1

vi posiada dwa tryby pracy:
TRYB POLECEŃ i TRYB EDYCJI:
- w trybie poleceń wydajesz polecenia określ­ające, co chcesz zrobić;
- w trybie edycji wpisujesz tekst do pliku, który aktualnie edytujemy.

Po urucho­mieniu vi domyślnie znajdujemy się w trybie poleceń.
Przech­odzenie do trybu edycji odbywa się w następ­ujący sposób:

UWAGA: [ESC] - mam tu na myśli przycisk w górnym lewym rogu klawiatury "­Esc­ape­" nie musisz go wciskać za każdym razem jak chcesz wykonać jakieś polecenie podwar­unkiem że już jesteś w "­trybie polece­ń", jeśli nie jesteś pewny wciśnij [ESC] ;)))

[ESC] i
--> teraz możemy pisać ;)

lub przez wciśnięcie przycisku [Insert]
--> teraz również możemy pisać....
Koniec tekstu­(pliku) oznaczony jest znakiem "­~" (tylda) na początku linii.
Jeśli pragniesz powrócić do trybu poleceń, bezwzg­lędnie wciśnij przycisk [ESC]
Przygotuj się na to, że [ESC] będzie najczę­ściej używanym przyci­skiem, tak jak i "­i" ;)

Aby wyjść z vi:
bez zapisu tekstu do pliku
[ESC] :q!

z zapisem tekstu do pliku
[ESC] :wq nazwa_­pliku
 

vim part 4

 

asdads

UWAGA: vi rozróżnia wielkość Znaków!!!

Opcje przydatne:

[ESC] :set list
--> Znaki '$', które się pojawiły, pokazują koniec każdej linii.
[ESC] :set nolist
--> wyłącza :set list


[ESC] :set number
--> włączenie numeracji linii
[ESC] :set nonumber
--> wyłącza :set number

[ESC] :set showmode
--> włącza pokazy­wanie trybów pracy
[ESC] :set noshowmode
--> wyłącza :set showmode

Download the VIM Tutorial by xblancior Cheat Sheet

1 Page
//media.cheatography.com/storage/thumb/xblancior_vim-tutorial-by-xblancior.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     VI Editor Cheat Sheet
     Vim NERDTree Cheat Sheet
     Selenium WebDriver Cheat Sheet Cheat Sheet