Show Menu

Skroty Klawiszowe Cheat Sheet by

Skroty któe pozwola na lepsza prace z Windows
windows

Powsze­chnie uzywane skroty

CTRL + C
Kopiuj
CTRL + X
Wytnij
CTRL + V
Wklej
ALT + F4
Zamknięcie aktualnego programu
Ctrl + Alt + Delete
Uruchamia Menedżer Zadań
CTRL + F
Wyszuk­iwanie fragmentu tekstu
CTRL + P
Drukuj
Alt + TAB
Przełą­czanie między aplika­cjami bez efektu 3D
Windows + TAB
Przełą­czanie między aplika­cjami z efektem 3D
 

Eksplo­rator Windows

ALT + ENTER
Otwiera okno dialogowe Właści­wości dla wybranego elementu
CTRL + N
Otwiera nowe okno
CTRL + W
Zamyka okno
HOME
Wyświetla górną część okna
END
Wyświetla dolną część okna.
F11
Maksym­alizuje lub minima­lizuje otwarte okno.
 

Microsoft Office Word 2003

F1
Wyświetla pomoc.
F4
Powtarza ostatnią operację
F5
Wywołuje opcję "Idź do".
F7
Rozpoczyna sprawd­zanie pisowni
F12
Wywołuje opcję "­Zapisz jako".
Ctrl + 0
Wstawia pustą linię przed akapitem.
Ctrl + 1
Ustawia pojedynczy odstęp pomiędzy wierszami
Ctrl + 2
Ustawia podwójny odstęp pomiędzy wierszami
Ctrl + 5
Ustawia 1,5 odstępu pomiędzy wierszami
Ctrl + A
Zaznacza cały tekst w dokumencie
Ctrl + B
Włącza­/wy­łącza pogrub­ienie liter
Ctrl + C
Kopiuje zaznaczony tekst lub element.
Ctrl + E
Centruje tekst akapitu.
Ctrl + I
Włącza­/wy­łącza pisanie kursywą.
Ctrl + J
Justuje tekst akapitu.
Ctrl + L
Tekst akapitu wyrównuje do lewej
Ctrl + O
Otwiera nowy dokument.
Ctrl + P
Drukuje dokument.
Ctrl + R
Tekst akapitu wyrównuje do prawej.
Ctrl + S
Zapisuje dokument.
Ctrl + U
Włącza­/wy­łącza podkre­ślenie liter
Ctrl + W
Zamyka dokument.
Ctrl + V
Wkleja skopiowany tekst lub element.
Ctrl + X
Wycina zaznaczony tekst lub element
Ctrl + Z
Cofa ostatnią operację.
Ctrl + Enter
Wymusza koniec strony
Ctrl + Shift + Space
Wstawia spację nie pozwal­ającą na rozdzi­elenie wyrazów.
Ctrl + Shift + *
Pokazuje znaki, których nie można wydruk­ować.
Shift + F5
Wraca do miejsca ostatniej edycji
Shift + F3
Zmienia wielkość liter
Alt + F4
Zamyka program.
Ctrl + Backspace
Kasuje wyraz po lewej stronie kursora
Ctrl + Delete
Kasuje wyraz po prawej stronie kursora

Download the Skroty Klawiszowe Cheat Sheet

1 Page
//media.cheatography.com/storage/thumb/zarnocik_skroty-klawiszowe.750.jpg

PDF (recommended)

Alternative Downloads

Share This Cheat Sheet!

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     VLC (Windows & OS X) Keyboard Shortcuts
     Sublime Text 2 Windows Keyboard Shortcuts